DIN FORTID

Din fortid
kan du aldri endre på. 
La aldri din fortids erfaringer
ødelegge din fremtid.
Framtiden fortjener ikke
å bli avstraffet
for fortidens synder! 
Bruk heller nåtiden
til å forbedre
det som blir din fortid!

KARisma 29.03.12