HVEM

Hvem drepte din mor og din far?
Dine besteforeldre?
Hvem tok livet av alle dine forfedre og mødre?
Hvem eller hva?

Jo. Selve livet.
Livet som ga alt.
Av gleder og sorger.
Av motgang og medgang.

Paradokset er at har du fått livet
- så har du fått døden på kjøpet.
Livets punktum for individet.
En mellomstasjon for slektsrekken.
Et parentes for menneskeheten.

KARisma 05.10.2017