STERK

- Du er så sterk, som har greid
hva du har vært igjennom.
- Utrolig sterk!
Ja, den har man hørt ofte og lenge
Men ingen har resonnert over
hvor langt man kunne kommet
om en ikke hadde måttet bruke kreftene
- til å kjempe

Det tok år og mange kriser før en forsto
at ingen sto der nå en trengte noen
slik en har der stått for alle en trodde
brydde seg litt om en selv også
- de var så opptatt

Da var det altfor sent å nå målene
For sent å legge framtiden
Framtiden var passert
Nåtiden er bare det en har
- til enhver tid

 Paradokset er kanskje
at det er de svakeste
som er de sterkeste
og de sterke de svakeste
- de sterkeste mest hjelpeløse

Det koster mer å gi
enn å motta for de sterke
For de svake er det ofte motsatt
Det er langt mellom lære og liv
- en lærer ett og praktiserer annet

Storsamfunnets glansbilde
predikeres i opplæringen
som voksen oppdager en
at ingenting stemte
- bare en del av den sterkestes rett

Den sterkestes rett
til stadig å endre
hva som er rett og galt
Velsignet av alle nyttige idioter
- som stilletiende flyter med

Så hvem er de sterke?
Hvem er de svake?
Bare en tanke som streifer
at de "svake" er de sterke
.- som bekoster de "sterkes" fremgang....


KARisma 21.12.2015