Å TRO

Jeg tror
At jeg vet
At å tro
Er ikke å vite
Å vite er å tro
På sin viten
 
 
Det er å vite
At en tror
På seg selv
På det en ser
Og sin viten
Akkurat det
Er den eneste
Sanne tro
På en viten
 
 
KARisma 29.10.2017