I DITT EGET MØRKE

Galskapens paradokser er definitivt ikke en tilstand hvor mennesket er gjester.
Jeg mener; galskap er sunt og naturlig så lenge det er akseptert galskap
- som å tro på en gud –
bare det er den rette guden.
At en gjør de riktige gale tingene,
sånn som å protestere på de riktige tingene,
som ikke var in i går,
men som er de politiske riktige ting i dag.

Ja, jeg mener;
vær bigamist i dag,
men vær monogam i morgen.
Eller tro på livet etter døden,
men glem å leve ditt levende liv.
Jeg mener,
galskap er definitivt noe som er relativt,
men vi mennesker er ikke gjester i den verden.

Vi har fra Eva fristet Adam
– om vi tror på den historien –
  vært primitivt tilstede på permanent basis.
Men likevel
– om vi ikke tror på historien i Eden –
så har vi like fordømt vært der engang,
selv om ikke historien stemmer.
Ja, atter må jeg påpeke;
vært permanent tilstede i krysningspunktet
mellom galskapens akse og fornuften.
Alt avhengig av hvem
som har hatt monopol på rett og riktig
- og feil og galt.

Paradoksenes paradoks er like fordømt
at de galeste ofte er de mest normale,
og at de normale de mest gale.
Alt avhengig av hvem som har flertall.

Demokratiets paradoks er at
diktaturet starter ved en oppslutning på 50,01.
Altså: forskjellen mellom demokratiet
og diktaturet er 0,1 prosent.
Altså flertallsdiktaturet.
Feil?
Javel?
Hvem påstår det?
Hvem har fasit?

Ikke glem at den dagen du ikke har mot
til å godta at andre
har andre meninger enn du,
den dagen er du sannsynligvis
på tur inn i paradoksenes paradoks
hvor du tror du er den
sanne diktator med
monopol på sannheten
fordi du er den eneste feilfrie.

Paradoksenes galskap er
at da topper du pyramiden
i galskapens akse
- i ditt eget mørke.
 
KARisma 26.01.2017