JE UNNERS

Nå grunne je litt å unners på
å tia tok vægen hen i live
Je trudde je hadde langt å gå
Mange hinder att å klive

Ha'full rusla litt væg å sti
Å mye ta tia veit je nok
vart brukt opp som fyll'ti
over stein å over stokk

Mye vart lagt att i feil sving
Mye vart sløsa i full fræs
Mye betydde full ingenting
Itte som detti du nå læs

Live va framtia å fylle på
Du sku fylle dæ sjøl
Æilt sku koma innafå
Så sitt du der tafatt å støl

Unners på hen alt for
Unners på å gikk du hen
Unners om du sætt spor
Eller har du att nå'n venn

Du lætt dei nok lett bruke
ta vakre ol å pene tryner
Vart væl lettvind å førbruke
ta dom som bære tyner

Du unners så grasat på
om dom har dæ godt i dag
som bærre peisa på
tell eget vælbehag...

Je unne dom dæ gått
At je va ett trinn bære
dær dom engong har stått
Så dom kunne få litt ære

Nå'n har sjel å sjarme
men mangle takt å tone
Førr itte å tala om varme
dom mangle på si trone

Dæ æ bære å sitta åleine
å ha samvittiheita gulle rein
enn å menge seg mæ kleine
som spore ta på dænna vei'n

Juge kæin dom gjøra dom
som skar skrive nekrolågen
Men livet enkle hårdasdom
skriv's neppe fyst i prolågen..

KARisma 04.11.2014