GAVEN

Det lå en gave under treet
Ja, det lå selvfølgelig flere der
Gaver gitt av kjærlighet og glede
Gaver som skulle gjøre mottakere glad

Denne gaven hørte liksom ikke til
En gave som gjorde vondt å få
Et spill for galleriet – for omverdenen
Slik opplevde mottakeren det

En gave ifra ett menneske til et annet
Ikke noe merkelig i der for så vidt
Bare det at giveren kaldt og kynisk
hadde skjøvet mottakeren ut i kulden

Avslått årelang tillit og kjærlighet
til et menneske som alltid stilte opp
når den andre for første gang trengte
noen å støtte seg til i livet og tilværelsen

Litt underlig da å sende gave til noen
som er overlatt til seg selv og ikke
er verdsatt såpass at det kan prates
i fortrolighet og medmenneskelighet

Stengt ute ifra muligheten til kommunikasjon
Stengt ute ifra å kjenne medmenneskelighet
Stengt ute ifra livet som var bygd over år
Svar på alle henvendelser som bare avvises

Er det kjærlighet da i en slik gave
Er det medmenneskelighet
Er det omtanke som ligger bak
Fra et menneske som bare avviser

Det gjør bare vondt langt inn i hjerteroten
Den svir i alle sår som aldri vil komme til å gro
Forsterker håpløsheten i å ikke nå frem
Håpløsheten i ensomheten og elendigheten

Hvorfor sende gave til noen en ikke verdiger
så mye at en svarer på noen henvendelser
Som en stenger ute av sitt eget liv på alle plan
og ikke verdiges så mye som et blikk i hverdagen

Visst lykkes man da med å skape kaos og smerte
hos det mennesket som alltid stilte opp for en
men som ble vraket uten å forstå hva som skjedde
En har nådd fram med mere smerte og fortvilelse

Hva med heller å sette seg ned en dag eller to
i fred og fordragelighet å prate ut om livet
Vise litt omtanke i hverdagen som er tung
Vise at en virkelig bryr seg om medmennesket

KARisma 27.12.2018