MED SOLEN I RYGGEN

Med solen i ryggen
i solnedgangen
ser du din skygge
sakte svinne bort
slik du selv engang
vil forsvinne
når din tid er inne
og din kveld kommer
og visker din eksistens
bort fra livet
under solen
for godt

KARisma 25.03.2019