FØR LIVET GÅR

Jeg hviler i mine skår.
Slikker mine sår.
Mimrer om gagne år.
Vet hvor jeg står.
Mine år der bak.
Noen helt frak...
Men tar meg på tak.
Flere skal legges bak.

År uten skår
- er ikke noe en får
om en livet går
- med en livets tår.
Livet kommer.
Som enhver sommer.
Hva det rommer?
Vi ser hva som kommer.

Livet gir det du tar.
Så vær snar.
Saken er klar.
Du fanger ei det som var. 
Tiden er det du får.
Livet er det du går.
Tenk på hva du sår.
Før livet går.

KARisma 16.03.2014