SANNHETENS ORIGINAL

 

Den største
og eneste form
for troskap og trygghet
to mennesker kan vise hverandre
er den oppriktige og brutale sannhet.
Alt annet er et svik mot seg selv
og de en bryr seg mest om
i vårt liv på kloden
og det eneste
som kan gi
mening
med
alt!

Vil man
rive hverandre
i små-små menneskebiter
skal en bare stadig finne
nye løgner og bedrag,
nye forklaringer og
stadig piske hverandre med
til fornuften forsvinner helt
og håpløsheten
dreper
de siste rester
av det liv
man vil leve
- men ikke tør.

Bilder kommer
og bilder går..
Bilder tegnes
og de endres--
Kun sannhetens bilde
er det som alltid finnes
under alt klatt av maling
som forsøkes å dekke til alt
som først ble tegnet
i oppriktig forsøk
på å leve som
den man er.

Kan ikke verden tåle
det originale maleri
kan den heller ikke
tåle den falske
og overmalte kopi.

Et maleri er personlig -
en viser det ikke frem til alle
men til de en stoler på.
Til de som man tro
ikke vil stjele
men bare nyte
- de skal man tørre
å vise det til -
dele, leve og leke.
I respekt
toleranse
og harmoni.

I det finner en kanskje
det virkelige livsmaleri.
Om ingen tømmer
maligsbøtta  over
i blindt raseri
over at de ble tatt på fersken
i ferd med å klatte over
sannhetens original….

KARisma 05102005