TROENS TVILER

Herren bevare min Cognac, min øl og min nikotin
For ikke å glemme kjødets lyst
Jeg priser de alle etter beste evne med nydelse
Måtte alle prise sine laster like mye
De lærde har fortalt at det er syndige laster
Men mon tro om den største synd
kanskje er å fordømme lastene

Min livsvisdom har fortalt en gammel mann
at synder er en subjektiv og relativ materie
Avhengig av hvem som er synderen
og hvem som er den fordømmende
Frelsen er kanskje lengst unna
de som fordømmer sterkest
sånn helt til sist
 
Ja – alle er salige i sin tro har det blitt meg fortalt
Så da bevarer jeg min tro og viten
om at ingen synder enda ikke har
gitt meg varige arr i sjel eller kropp
Så la meg ha min tro
slik jeg aksepterer at
du har din
 
Om du mener jeg er fortapt
må du gjerne gjøre det
Men om du stiger inn din Perleport
og jeg har vandret før deg
Bli da ikke overrasket om du ser
en smilende skjeggfant bak Gubben sjøl
når du får et bestemt avslag
 
KARisma 24.12.2016