GOD TUR

Et langt liv har lært meg - at det normale er det unormale....
At de kloke er de gale - og de gale de klokeste....
De tauseste de rauseste - og de brautete de fattigste i ånden...
At mangfoldets motstandere - er de snevreste og farligste...
De største øyeblikk alltid er - de små ting og gleder....
Det unormale oftest er - det mest normale...
De mest standhaftige - de som feiler mest....
De som kjemper for andre - oftest kjemper alene med seg selv...
At det å gi av seg selv- er å bli utnyttet av egoister....
At det er kynikerne og egoistene - som flyter fram.....
Verden vil bedras - og de fleste bidrar....
God tur inn i selvbedraget - om menneskeverd....
 
KARisma 15.05.2015