VERDT Å HA

Det er ikke livets solskinnsdager
som avslører dine sanne venner.
Det er ikke i medgang du lærer
de virkelige mennesker å kjenne.
Det er når livet butter du avslører
om de surfer eller virkelig lever.
De som står der da- i hverdagen -
de er de som er virkelig verdt å ha.

KARisma 17.08.2021