SIER DU JA......

Sier du ja til noe - sier du nei til noe annet
Sier du nei til noe – sier du ja til noe annet
Men det er ditt valg – valgene du må leve med
Sier du tja til det meste – seiler du bare med

Livets bane er valg – mellom ja eller nei
Mellom skal – eller skal ikke
Mellom tro og tvil – mellom håp og fortvilelse
Mellom glede eller sorg – mellom pest og kolera
 
Uansett valg – får det følger
Å miste noe – eller beholde noe
Å miste noe – for å velge noe annet
Å såre – eller bli såret
 
Å kreve noe – eller bare gi
Å strebe etter noe – eller være fornøyd
Fornøyd med det du har – ikke alt hva du kan få
Eller gi blanke – bare seile med
 
I perioder gjør en alt – i andre tider velger man
Tidvis går det godt – tidvis går det rett i dass
Tidvis er du lykkelig – tidvis er du trist
Livet er din nerve – i din egen tilværelse
 
Livet er å såre – å velge
Livet er å glede – fordi du valgte
Livet er alt – på godt og vondt
Livet er smerte – for å kjenne gleden
 
Kanskje trenger du år – for å se dette
Kanskje skjer det – på rent instinkt
Kanskje skjer det bare – fordi du seilte med
Men det skjer - fordi du lever
 
KARisma 06.02.2016