Kommentarer til veden

Dagbladet 29. desember 1998

Her er stedet for de lengre kommentarer.
Som klippet til høyre viser, så har jeg hatt mine meninger i årevis.